Solicitare informații

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public

Arsenia Ancuța – Inspector superior
Etajul 3, Camera 36
Telefon: 0240/531054 – interior 106

Cerere solicitare informații de interes public conform legii nr. 544/2001

Reclamație administrativa cf. Legii 544/2001

Lista documente interes public conform art. 5 lit. g din legea nr. 544/2001

Lista informatiilor exceptate de la accesul liber cf. art. 12 din Legea 544/2001

Legea 52/2003

Raport evaluare implementare Legea 52 din 2003 in anul 2023

Raport evaluare implementare Legea 52 din 2003 in anul 2022

Raport evaluare implementare Legea 52 din 2003 in anul 2021

Raport evaluare implementare Legea 52 din 2003 in anul 2020

Legea 544/2001

Raport privind implementarea Legii nr.544/2001 pe anul 2023

Raport privind implementarea Legii nr.544/2001 pe anul 2022

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2021

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2020

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2019

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2018

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2017

Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2016

 

Lista informaţiilor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


  Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

   

   

   

  Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public: