Formare Profesionala

Datele de contact ale Comisiei de Autorizare si secretariatului tehnic:

Str.Babadag, nr.118, Judeţ Tulcea

Tel.: 0240/531054; Fax: 0240/531052

e-mail: ajpis.tulcea@mmanpis.ro

web: https://tulcea.mmanpis.ro/

2024

Anunt selectie specialisti pe domenii ocupationale pentru a desfasura activitati de examinare a participantilor a programele de formare profesionala 2024

Cerere incetare activitate lista specialisti 2024

Cerere inscriere in lista de specialisti evaluatori in anul 2024

2023

 

Decizia 257 din 21.06.2023 privind arhivarea standardelor ocupationale

Decizia 258 din 21.06.2023 privind arhivarea standardelor ocupationale

 

COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR A JUDEȚULUI TULCEA

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Tulcea este constituită în baza Deciziei nr. 1520 din 17.06.2020, decizie ce a fost modificată prin Decizia nr.812/13.04.2021, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și este formată din:

 1. Iordan Florența, președinte din partea A.J.P.I.S. Tulcea, tel. 0240/531054, fax 0240/531052; e-mail: iordan.florenta@mmanpis.ro;
 2. Iordache Cristina Laura, membru titular din partea Inspectoratului școlar Tulcea, tel. 0240/515771, fax.0240/ 511886; e-mail: isjtl@isjtl.edu.ro
 3. Herda Mioara, membru titular din partea Confederația Patronală Concordia, tel.0749032031; e-mail: mioaraherda@yahoo.com;
 4. Viespe Cristian, membru titular din partea Blocul Național Sindical; tel.0762497552 ; e-mail:cristian@yahoo.com;
 5. Denuși Cristian, membru titular din partea A.J.O.F.M. Tulcea, tel. 0240/516858; fax 0240/512171; e-mail : ajofm@tl.anofm.ro;

Supleanți:

 1. Iosif Mărioara, din partea A.J.P.I.S. Tulcea, tel. 0240/531054; fax 0240/531052; e-mail:iosif.marioara@mmanpis.ro;
 2. Nicotitov Rodica, din partea Inspectoratului școlar Tulcea, tel. 0240/515771, fax 0240/511886; e-mail: isjtl@isjtl.edu.ro
 3. Confederația Patronală Concordia – membru supleant  –
 4. Munteanu Dan, din partea Bloc Național Sindical, mobil 0744685124 ;
 5. Oancea Tincuța, din partea A.J.O.F.M. Tulcea, tel. 0240/516858; fax 0240/512171; e-mail : ajofm@tl.anofm.ro;

Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de:

 1. Arsenie Ancuța Patricia, din partea A.J.P.I.S. Tulcea, tel. 0240/531054, fax 0240/531052; e-mail: arsenie.ancuta@mmanpis.ro;
 2. Nuță Ruxandra, din partea A.J.P.I.S. Tulcea, tel. 0240/531054,fax 0240/531052; e-mail: nuta.ruxandra@mmanpis.ro

Datele de contact ale Comisiei de Autorizare si secretariatului tehnic:

Str.Babadag, nr.118, Judeţ Tulcea

Tel.: 0240/531054; Fax: 0240/531052

e-mail: ajpis.tulcea@mmanpis.ro

web: https://tulcea.mmanpis.ro/

Informații privind autorizarea furnizorilor de formare profesională 

a) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 129/2000 cu modificările  și completările ulterioare:

”(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.

(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.”.

b) In conformitate cu prevederile HG nr.900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – ART. 1 ”Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar.”

c) TAXA DE AUTORIZARE – 6600 lei

d) Informații privind plata taxei de autorizare

Contul pentru plata taxei de autorizare:

CIF :24763778  AJPIS Tulcea :   RO09TREZ6415032XXX004056

 

Legislatie

a) link-ul  la pagina electronică a Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala

b) Link-ul la Birou virtual ( materiale UE)
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/6145

ORDONANTA 129/2000  privind formarea profesională a adulţilor

HG 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

ORDIN 353/5202/2003  pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

ORDIN 501/5253 /2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

ORDONANŢĂ-DE-URGENŢĂ-Nr_96_2016

ORDIN Nr. 166 din 8 februarie 2017

Instructiunea 21 privind derularea programelor de formare profesionala a adultilor in situatia in care nu exista
standard ocupational in vigoare

Ordin 2228 3025 2023 Metodologie autorizare furnizori formare

Documente, in format word, pentru dosarul de autorizare:

Anexa 1 – Fișă autoevaluare

Anexa 2 – Programă pregătire

Anexa-nr-3 Modalități evaluare

Anexa-nr-4 – Proiect didactic

Anexa 5 – CERERE AUTORIZARE

Anexa 6 – Lista-documentelor-din-dosarul-de-autorizare

Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala

RNFFPA 2024

RNFFPA 2023

RNFFPA 2022

RNFFPA 2021

RNFFPA 2020

RNFFPA 2019

RNFFPA 2018

RNFFPA 2017

RNFFPA 2016

RNFFPA 2015

RNFFPA 2014

Registrul furnizorilor de formare profesională transfrontalieri 2023

Registrul furnizorilor de formare profesională transfrontalieri 2022

Registrul furnizorilor de formare profesională transfrontalieri 2021

Registrul furnizorilor de formare profesională transfrontalieri 2020

Registrul furnizorilor de formare profesională transfrontalieri 2019

Registrul national al FFP Neautorizati 2023

Registrul national al FFP Neautorizati 2022

Registrul national al FFP Neautorizati 2021

Registrul national al FFP Neautorizati 2020