Etică și integritate

Ajpis Tulcea Cod de Etica

Cod Administrativ

Ghid de bune practici pentru implementarea Standardului de Etica si integritate

Raport privind respectarea normelor de conduita pentru anul 2023

Raport privind respectarea normelor de conduita pentru anul 2022

Raport privind respectarea normelor de conduita pentru anul 2021

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații ANPIS.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul AJPIS din Tulcea, Str. Babadag, nr.118, etaj 3, cam.32, în fiecare joi în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact: Iuliana Buzila, tel: 0240 531 054, e-mail: buzila.iuliana@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.