Contact

 

Date de contact

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea

Adresa:                Tulcea, strada Babadag nr. 118, cod poștal 820126

Telefon:              0240.531.054 – Secretariat

Call -Center :     021 9309

Fax:                     0240.531.052

E-mail:               ajpis.tulcea@mmanpis.ro

Website:             www.tulcea.mmanpis.ro

 

Formular de contact

  Formular depunere petiție


   PROGRAM  RELAŢII CU PRESA / MASS MEDIA:

   • Arsenie Ancuța Patricia – 0240.531.054

   PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

   Luni–Joi: 8.00–16.30

   Vineri: 8.00–14.00

   PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

   Luni- Joi : 08.00 -16.30

   Vineri: 8.00 – 14.00

   FUNCŢIONARUL PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

   Luni–Miercuri: 8.00–16.30

   Joi: 8.00–18.30

   Vineri: 8.00–14.00


   PROGRAM AUDIENŢE

   DIRECTOR EXECUTIV – Florenţa IORDAN

   MIERCURI:         10.00 – 12.00 (etaj III, camera 36)

   Înscrierile în audiență  se fac pe baza actului de identitate al solicitantului, la secretariatul instituției – etajul III, camera 36.

   Pentru înscrierea în audiență este necesară precizarea succintă a motivelor solicitării audienței (completare Registru de audiențe).

   Prezentarea în audiență se face în ziua și la ora programată anterior.

   Fisa de inscriere in audienta

    

   PROGRAM  ACORDARE PRESTAŢII  FAMILIALE EUROPENE

   (E 401, E 402, E 405, E 411, F 001, F 002)

   LUNI – MIERCURI: 8.30– 12.30


   PETIȚII

   Petiţiile se pot transmite la adresa de e-mail: petitii_tl@mmanpis.ro  , la nr. de fax : 0240/ 531052; 0240/531054  sau utilizând formularul de mai sus..

    

   Definiţia petiţiei:

   Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

    

    ANUNŢ

   Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

   De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.


    

   Localizare